ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : วิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ ปี2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอริย์ธัช ธรรมาพิทักษ์พร G.6/1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,12:35   อ่าน 1026 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ ปี2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีรวัฒน์ พรเรืองทรัพย์ G.6/1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,12:33   อ่าน 988 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ ปี2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพรหมพล ตั้งดวงดี G.9/4
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,12:33   อ่าน 1047 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ ปี2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธาวิน คงสนทนา G.6/1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,12:31   อ่าน 999 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ ปี2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตยสันต์ ฐิติพรรณกุล G.6/1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,12:28   อ่าน 972 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ ปี2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณ์ เจนกุลประสูตร G.6/1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,12:26   อ่าน 1043 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรุจิรา จิตต์ชะนะ G.6/2
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,14:07   อ่าน 966 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัสสร มณีเวทยพันธ์ G.6/2
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,14:06   อ่าน 980 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีรวัฒน์ พรเรืองทรัพย์ G.6/1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,14:05   อ่าน 1006 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูดิศ ปิมปาสาร G.9/4
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,14:04   อ่าน 1036 ครั้ง