ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ สาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก มิสซังคาทอลิก จังหวัดราชบุรี ท่าน ยวง บอสโก ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ สาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จากตัวแทน Sichuan University of Sichuan Jincheng College of Literature and Communication มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ สาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก บาทหลวงอนุสรณ์ นิลเขต อธิการ/ผู้อำนวยการ สถานสงเคาาห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ สาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, c.SsR อธิการบ้านเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่ วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก Ms. Ann Thantip Suwanmanon มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก Bro. Amnuay Yoonprayong, fsg., Ph.D. Vice Rector for Moral Department Education Assumption University, Thailand มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ สาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
เปลี่ยนแปลงกำหนดเปิดเรียน(ฉบับที่3)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียน ช่วงสถานการณ์ระบาด โควิด-19
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 63
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 63
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
สมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
เรื่อง ขอแก้ไขกำหนดจำหน่ายหนังสือเรียน ชุดพละ
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ช่องทางและกำหนดการ เข้าเช็คประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63