ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซด์ไหม่
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม University for you แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พบกับ ดร.พัชราภรณ์ ทัพมาลี สำหรับนักเรียน G.11 และ G.12 ตามวันเเละเวลาดังกล่าว
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
การปรับลดค่าธธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
การเลื่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
สาส์นแสดงความอาลัยจาก ท่าน ดร.ชวลิต หมื่นนุช อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ต่อการจากไปของ ท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษารู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
สาส์นแสดงความอาลัยจาก ท่าน ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต่อการจากไปของ ท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษารู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
การจำหน่ายหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ขอขอบพระคุณสาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล จาก Ms.Maria Teresita Franco Foreign Section Board of Executives (2017-2020)
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ขอขอบพระคุณข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล จาก นายอภิเชษฐ์ ฤกษ์สุนทรี ประธานชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
Brisbane Catholic Education Center เป็นพันธมิตรที่เกื้อกูลการจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรแบบสองภาษามาตั้งแต่เริ่มต้นของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ สมาชิกในครอบครัวยงค์กมลและคณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา มีความซาบซึ้งต่อมิตรภาพและขอบพระคุณต่
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพ ได้ส่งสาร คำไว้อาลัยต่อการจากไปของ ท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ทางครอบครัวยงค์กมล บุตร ธิดา ร่วมกับเหล่าสมาชิก คณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบแสดงคว
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ สาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก คุณพ่อ ยอห์น วิรัช อมรพัฒนา (เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพ) มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ บทความแสดงความไว้อาลัย แด่ คุณครู พิบูลย์ ยงค์กมล (พ่อใหญ่ของลูก ๆ ในเครือสารสาสน์) จาก พันเอก พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล (คุณพ่อน้องแดนไทย) รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนทหารบก มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก บาทหลวงพรจิต พูนวิทยกิจ (อธิการบ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด) มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ท่านพิบูลย์ ยงค์กมล จาก กรรการสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก คุณพ่อกิตสดา คำศรี (อธิการบ้านนักบวชคามิลเลียน สามพราน) บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี C.Ss.R. (อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย) มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก อาจารย์ปรวี ศรีสง่า (อุปนายกสมาคมฯ กลุ่มกรุงเทพมหานคร) ตัวแทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ ข้อความแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก ซิสเตอร์พิรุณพร เดชาเลิศ (อธิการิณีบ้านพรสวรรค์) มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64