ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอกราบขอบพระคุณ สาส์นแสดงความไว้อาลัย แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล จาก มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง จังหวัดสกลนคร ท่านพระอัครสังฆราชกิตติคุณหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ (อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,14:01   อ่าน 104 ครั้ง