ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลื่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
**************************************************************
เรื่อง    การเลื่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน
          อ้างถึงประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ที่มีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ทุกระดับชั้นในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าโรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนมาเรียนตามปกติไปแล้วนั้น
          ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้มีการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564      ในรูปแบบการจัดการศึกษาผ่านทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์)           โดยยังไม่อนุญาตให้มีการเรียนการสอน Onsite ในพื้นที่เสี่ยงสีแดงและในพื้นที่ควบคุม ทางโรงเรียน          สารสาสน์วิเทศศึกษา จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้
 
          1.ให้ถือว่าวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันเรียนตามปกติเหมือนเดิม ในรูปแบบการเรียน
  การสอน Online
            2.ให้มีการนับเวลาเรียนตามปกติ
            3.การจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะเริ่มให้นักเรียนมาเรียน (Onsite)
              ตามประกาศของ ศบค. และกระทรวงศึกษาธิการ
 
          ทั้งนี้ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง โปรดสนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าเรียน Online             ในช่วงวันที่ 14-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามตารางเวลาเรียนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
 
 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนจะประกาศให้ทราบผ่านเครือข่ายต่างๆ                    ของทางโรงเรียน และติดต่อสอบถามได้ที่ ครูประจำชั้น หรืองานธุรการ     สองภาษา   อนุบาล 086-8353672  /   ประถม 087-6827515 /  มัธยม 086-9963574  แผนก IEP   090-9615006  / 093-4956954
 
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,09:25   อ่าน 4206 ครั้ง