ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงกำหนดเปิดเรียน(ฉบับที่3)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียน ช่วงสถานการณ์ระบาด โควิด-19
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 63
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 63
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
"ทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา" การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
เรื่อง ขอแก้ไขกำหนดจำหน่ายหนังสือเรียน ชุดพละ
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ช่องทางและกำหนดการ เข้าเช็คประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63