ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันครู วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คุณครูไทยและครูต่างชาติทั้งโรงเรียน ได้เเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปากเป็นเอก จากท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ มีการมอบเกียรติบั
Christmas Day Grade7 - Grade12 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับ Grade7 - Grade12 และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีการแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา การจับสลากข
Christmas Day Nursery - Grade 6 วันอังคารที่ 17 - วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับ Nursery - Grade 6 และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีการแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
Christmas Day International Education Programme วันพุธที่ 11 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับ K.1 - Y.10 และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีการแสดงที่ใช้ภาษ
Sports Day International Education Programme วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับ K1.-Y.9 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมมีการแ
Scout Camp G.6 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น ลูกเสือ-เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงของการเข้าฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ ค่า
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งพระองค์ได้พระราชทา
Sports Day อนุบาล วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับ Nursery - KG.3 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยกิจกรรมมีการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา ก
Sports Day ประถม วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับ G.1 - G.6 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยกิจกรรมมี การแข่งขันกีฬา - กรีฑ
Sports Day มัธยม วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับ G.7 - G.12 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยกิจกรรมมีการแข่งขันกี
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,11:23   อ่าน 1141 ครั้ง