รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กฤษติกา​ แก้วสว่าง (มินต์)
ปีที่จบ : 2015   รุ่น : 11
อีเมล์ : Krittika.kae1996@gmail.com​
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Hato Pet Wellness Center
ตำแหน่ง : Veterinary Nursing
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88 ซอย พร้อมจิตร(ในโครงการTrail and Tail) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา​ กรุงเทพฯ​ 10110

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.ค. 2563,00:00 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.202.138


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล