รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เชิญพร วรรณชาติ (อีฟ)
ปีที่จบ : 2012   รุ่น : 9
อีเมล์ : Chernporn.w@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์พอยท์ จำกัด
ตำแหน่ง : Customer Servise
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 5/20 ซ.เทียนทะเล10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ค. 2563,13:57 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.98.201


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล